ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය සේවා මගින් රෝග නිවාරණය හා බෝ නොවන රෝග වලින් වැලකීමට අවශ්‍ය තොරතුරු මහජනතාවට ලබාදීම.
සේවාවන්
දේශීය වෛද්‍ය ආයතන මගින් බස්නාහිර පළාතේ ජනතාවගේ රෝග ව්‍යුපසමණය.
පාරම්පරික දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රම ප්‍රවර්ධනය හා සංරක්ෂණය කිරීම
dav

 

ආයුර්වේද රෝහල්

 

 

බස්නාහිර පළාත තුල ජනතාවගේ රෝග නිවාරණය සදහා සේවා සපයන

 

  ප්‍රධාන ආයතන ව්‍යුහය ලෙස ආයුර්වේද රෝහල් හැදින්විය හැකිය

 

 

 


පංචකර්ම ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන


බස්නාහිර පළාත තුල ජනතාවගේ රෝග නිවාරණය මෙන්ම  විදේශීය ජාතිකයින්  සදහා වඩාත් ගුණාත්මක ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට පිහිටවනු ලැබූ ආයතනයන් වේ. මෙහිදී ප්‍රතිකාර සදහා සපයන පහසුකම් සදහා මුදල් අයකර සේවා සැපයීම සිදු කෙරේ.


ආයුර්වේද ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය සේවය

 

රෝග ඇතිවීම වලක්වා ගැනීමේ වැදගත්කම පිළිබඳව මහජනතාවගේ අවධානය යොමු කිරීමට කැපවූ ආයුර්වේද ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය සේවය මේ වන විට දිවයින පුරා සියළුම පළාත් ආවරණය වන පරිදි ක්‍රියාත්මක වේ.

ඒ හරහා සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යංශය හා ඊට අනුබද්ධ රාජ්‍ය ආයතන මගින් ඉටු කරන ජාතික මෙහෙවර සඳහා  සක්‍රීය දායකත්වය ලබා දෙමින් සිටියි.

 

 

 

 

ආයුර්වේද මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලා

 

ජනතාව සදහා බාහිර ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට බස්නාහිර පළාතේ දිස්ත්‍රික්ක 03 ආවරණය වන පරිදි ආයුර්වේද මධ්‍යම බෙහෙත්ශාලා 19ක් පිහිටා ඇත.

 

 

sdr
විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න
Back
Next
පුවත්
බස්නාහිර පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව මගින් දිනපතා සිදුකරනු ලබන කටයුතු පිලිබදව බස්නාහිර පළාත් නිල facebook පිටුවේ පල කරනු ලබයි.
තොරතුරු නිලධාරීන්
අභියාචනා නිලධාරී
වෛද්‍ය කේ.එම්.පී.එස්. සිරිවර්ධන මිය
ආයුර්වේද කොමසාරිස්
දුරකථනය : 011-2820795
ෆැක්ස් : 011-2820795 / 92
විද්‍යුත් තැපෑල : depayuwp@mail.com
තොරතුරු නිලධාරී
යූ.ඒ.ජි.ජි. උඩගේආරච්චි මිය
පරිපාලන නිලධාරී
දුරකථනය : 011-2820792
ෆැක්ස්: 011-2820792
විද්‍යුත් තැපෑල : depayuwp@gmail.com
තොරතුරු සහයක නිලධාරී
ඒ.අයි. ලියනගේ මිය
ප්‍රධාන කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී
දුරකථනය : 011-2820796
විද්‍යුත් තැපෑල : depayuwp@gmail.com
තොරතුරු දැනගැනීමේ පණත පිළිබද තොරතුරු ලබාගැනීමේ පනතට අදාළ ආකෘති පත්‍ර තොරතුරු දැනගැනීමේ ක්‍රියාවලිය

සම්බන්ධ වන්න

සිතියම
වැදගත් සබැදියන්
අමාත්‍යාංශය
බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය, දේශීය වෛද්‍ය, සමාජ සුභසාධාන, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා, කාන්තා කටයුතු සහ සභා කටයුතු පිළිබද අමාත්‍යංශය.


http://healthmin.wp.gov.lk
කතුහිමිකම © 2023  - ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව - බස්නාහිර පළාත - ශ්‍රී ලංකාව
නිමැවුම සහ සම්බන්ධීකරණය - මාධ්‍ය ඒකකය - ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව - බස්නාහිර පළාත

අප ගැන

 
 
 
 
 

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම

අවසාන යාවත්කාල කිරීම
2023-05-30
ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය

පණිවිඩය යවන්න

ඔබගේ නම සහ පණිවුඩය මෙහි සදහන් කරන්න

කාර්යාලීය දුරකථනය      0112820792
ආයුර්වේද කොමසාරිස්   
  0112820795
පරිපාලන නිලධාරි        
0112820796
ලිපිනය : ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව,
නො. 18, නාවල පාර, නුගේගොඩ.
depayuwp@gmail.com
ඔබගේ ගැටළු සහ අදහස් අප වෙත දන්වන්න
විද්‍යුත් ලිපිනය

ප්‍රවෘත්ති සහ විශේෂාංග

ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව

ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා සැපයුම් කරුවන් ලියාපදිංචිය (වියළි දර/ වියලි ඖශධ)   

විස්තර පහතින් බාගත කරගන්න.

බාගත කරගන්න
ආයතන සංග්‍රහයේ xxiv පරිච්ඡේදය අනුව ආපදා ණය ලබා දීම

ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ආපදා ණය ලබා දීමේදී යොදා ගන්නා නව සංශෝධිත ණය අයදුම් පත්‍රය හා ඒ සමග ඉදිරිපත් කල යුතු ලිපි ලේඛන ඇමුණුම

බාගත කරගන්න
අභ්‍යන්තර චක්‍රලේඛ

රාජකාරී හැදුනුම්පත් ලබාගැනීම සම්බන්ධව ආකෘති පත්‍ර හා අයදුම් පත්‍ර.


බාගත කරගන්න

වැදගත් නිවේදන හා බාගත කිරීම්

 
විදේශ ශිෂ්‍යත්ව සදහා

නාම යෝජනා හා අයදුම්පත්  කැදවීම 

බාගත කරගන්න
කොවිඩ් මර්ධනය සදහා සැකසූ -
"සුවෙන් සිටිමු" ඩිජීටල් ව්‍යාපෘතිය ජනපතිට හදුන්වා දෙයි.
වැඩි විස්තර සදහා බාගතකරන්න

බාගත කරගන්න
මාණ්ඩලික නිලධාරීන් සදහා වූ කාර්ය සාධන ඇගයුම් අනුමත ආකෘතිය බාගත කර ගන්න.
වෛද්‍ය නිලධාරි ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි

ප්‍රධාන මෙනුව