රජයේ ආයුර්වේද රෝහල - වීදියගොඩ
රෝහල් ඉතිහාසය
             
වීදියගොඩ ආයුර්වේද රෝහල 1992.10.29 වන දින මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාවක් ලෙස ආරම්භ කරන ලදී. මෙය ආරම්භයේදී වීදියගොඩ හතරමං හන්දියේ පිහිටි කුඩා කඩ කාමරයක් තුළ මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාවක් ලෙස පැවති අතර 1992 වර්ෂයට පසුව වර්තමාන රෝහල පිහිටි ගොඩනැගිල්ල මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාවක් ලෙස ස්ථාපිත කරන ලදී.
මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාවක් ලෙස ආරම්භ කළ මෙම රෝහල බස්නාහිර පළාතේ සෞඛ්‍ය සමූපකාර හා වනිතා කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ අනුග්‍රහය සහිතව හිටපු රාජ්‍ය පරිපාලන ස්වදේශ කටයුතු හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය ගරු රත්නසිරි වික්‍රමනායක මහතා සහ සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා විසින් වීදියගොඩ රජයේ ආයුර්වේද රෝහල ලෙස 1998.12.17 වන දින විවෘත කරන ලදී. මෙම රෝහල මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාවක් ව පැවති කාලයේ ආරම්භක කාර්යභාර වෛද්‍ය නිලධාරී ලෙස වෛද්‍ය මානෙල් වික්‍රමආරච්චි මහත්මිය සේවා කටයුතු සිදු කර ඇත.
1992 සිට කාර්යභාර වෛද්‍ය නිලධාරී ලෙස නාලනී හේවාගම මහත්මිය පත්වූ අතර, 1998 වර්ෂයේදී රෝහලක් බවට පත් කිරීමෙන් අනතුරුව නව කාර්ය මණ්ඩලය සේවයට අනුයුක්ත කර ඇත. ආරම්භයේදී මෙම රෝහල වාට්ටු දෙකකින් සමන්විත වූ අතර 2005 වසරේදී ඖෂධ නිෂ්පාදනය සඳහා නව ගොඩනැගිල්ලක් සාදන ලදී. 2008 වර්ෂයේදී මෙහි පවතින වෛද්‍ය නිලධාරී නිල නිවාසය විවෘත කර ඇත.
2012 මාර්ත මස වෛද්‍ය නිලධාරී ටී.පී.හෙන්දාවිතාරණ මහතා වෛද්‍ය නිලධාරී තනතුරේ රාජකාරී භාරගනු ලැබූ අතර ඉන්පසු බාහිර රෝගී අංශයේ පවතින සන්ධි රෝග සායනය, චර්ම රෝග සායනය, ස්නායු රෝග සායනය, රූපලාවන්‍ය සායනය,ශ්වසන රෝග සායනය, ශල්‍ය රෝග සායනය, අධිරුධිර පීඩන සායනය, මේදෝ වෘද්ධි සායනය, මධුමේහ සායනය, පිළිකා රෝග සායනය, මානසික රෝග සායනය, බාල රෝග සායනය හා ස්ත්‍රී රෝග හා ප්‍රසූත සායනය යන සායන සියල්ලම ආරම්භ කර ඇත‍.
2017 වර්ෂයේ පෙබරවාරි මස 17 වන දින සිට නව දෙමහල් වාට්ටු සංකීර්ණය ඉදිකිරීම් කටයුතු නිමවා රෝගීන්ගේ සත්කාර සේවාව උදෙසා සෞඛ්‍ය හා පෝෂණ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය ගරු රාජිත සේනාරත්න මහතා සහ සුමිත් ලාල් මෙන්ඩිස් මහතා යන දෙපලගේ සුරතින් ජනතා අයිතියට පත්කර ඇත.
2019 මාර්තු මස සිට කාර්යභාර වෛද්‍ය නිලධාරි තනතුරේ වෛද්‍ය කේ. එම්. ජී. එස්. සිරිවර්ධන මහත්මිය වැඩ භාර ගත් අතර මේ දක්වා ඇය  එම තනතුරේ සේවය සේවය කරනු ලබයි.

බාහිර රෝගී අංශය
වීදියගොඩ රජයේ ආයුර්වේද රෝහලේ බාහිර රෝගී අංශයේ ෛදනික ප්‍රතිකාර ද සතිපතා පැවැත්වෙන සායන හා විශේෂ වූ ප්‍රතිකාර ක්‍රම මඟින්ද රෝගීන් සඳහා වඩාත් ගුණාත්මක හා කාර්යක්ෂම සේවාවක් සලසා දෙයි. රෝගීන් ඇතුළත් කිරීමද බාහිර රෝගී අංශය මඟින් සිදුවේ. සතියේ සෑම දිනකම උදේ 8.00 සිට සවස 6.00 දක්වාද සෙනසුරාදා දින ප.ව. 12.00 දක්වා ද සහ ඉරිදා උදේ 8.00 සිට සවස 6.00 දක්වාද  රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම වෙනුවෙන් රෝහලේ බාහිර රෝගී  අංශය විවෘතව පවතී. මෙම සේවාවන් ලබා ගැනීමට වීදියගොඩ ආයුර්වේද වෛද්‍ය රෝහලට දිනපතා 200කට ආසන්න රෝගීන් සංඛ්‍යාවක් පැමිණෙන අතර ඔවුන් සඳහා කාර්යක්ෂම, සුහදශීලී ඵලදායී සේවාවක් ජනතාවට ලබා දීම සිදු කරනු ලබයි.
නේවාසික රෝගී අංශය
කාන්තා , පුරුෂ, ළමා ,චර්ම රෝගින් සදහා සහ පුජ්‍ය පක්ෂය වෙනුවෙන් වෙන් වෙන් වාට්ටු පවතින අතර එහිදී රෝගීන්ට අවශ්‍ය සියලු නේවාසික පහසුකම් සපයා දෙමින් ගුණාත්මක ප්‍රතිකාරක සේවයක් ලබා දෙයි.නේවාසික රෝගීන්ට අවශ්‍යතාවය පරිදි පංච කර්ම ප්‍රතිකාර, චීන කටු ප්‍රතිකාර සහ වෙනත් විශේෂ ප්‍රතිකාර සේවාන් සපයා දෙනු ලැබේ.


විශේෂ ප්‍රතිකාර සේවාවන්
.
පංච කර්ම ප්‍රතිකාර ඒකකය
රක්ත මොක්ෂණ, වමන, විරේචන, නස්‍ය, වස්ති යන පංච කර්ම ප්‍රතිකාර මෙන්ම ශිරෝ ධාරා , ශිරෝ වසති, කටි වස්ති,ශිර්ෂ අභ්‍යන්ග ආදී විශේෂ ප්‍රතිකාර ක්‍රමද පවත්වාගෙන යනු ලැබේ.
එක්දින ඒකකය
තිව්‍ර රෝග අවස්ථාවන් සදහා ක්ෂණික සහනයක් ලබා දිමේ අරමුණින් නාඩි ස්වේද , තෛල අභ්‍යංග ප්‍රතිකාර , පත්තු සහ තෙල් බැදිම වැනි ප්‍රතිකාරත් රූපලාවන්‍ය සත්කාරත් මෙම එ්කකය මගින් සිදු කරනු ලබයි.අදාල ප්‍රතිකාරය ලබා දි පැය ක පමන කාලයකින් පසු රෝගියා මුදාහරිනු ලැබේ.
වර්තමාන රෝහල් තොරතුරු
එක් දිනකට 200 ට අාසන්න ප්‍රමානයක් බාහිරාංශ ප්‍රතිකාර සදහා යොමු වන අතර රෝගි තත්වයේ ස්වභාවය අනුව ප්‍රාථමික ප්‍රතිකාර ලබා දිමද සිදු කරනු ලැබේ. රෝගින් 30 ඉක්මවා නේවාසික ප්‍රතිකාර සදහා යොමුවන අතර එසේ අඛණ්ඩ නේවාසික ප්‍රතිකාර ලබාගැනිමට අපහසු රෝගින් එක් දින ප්‍රතිකාර එ්කකයට යොමු කරනු ලැබේ
වර්තමාන කාර්ය මණ්ඩල විස්තර
කාර්ය භාර වෛද්‍ය නිලධාරි              - වෛ.නි. වෛද්‍ය කේ. එම්. ජී. එස්. සිරිවර්ධන මහත්මිය
බහිරාංශය භාර වෛද්‍ය නිලධාරි         - වෛ.නි. මාලනි අමරසිංහ මහත්මිය
නේවාසික අංශය භාර වෛද්‍ය නිලධාරි  - වෛ.නි. ජානකි කුමාර පද්ම මෙනවිය


සෙසු කාර්ය මණ්ඩලය

වෛද්‍ය නිලධාරින්        08
සංවර්ධන නිලධාරින්        02
කළමනාකරණ සහකාර 01
භෛසජ්ජක                         01
ඖෂධ සංයෝජක                   01
උපස්ථායක                         02
ආයුර්වේද සේවා සහායක          11සිතියම
තොරතුරු
ලිපිනය :

රජයේ ආයුර්වේද රෝහල විදියගොඩ,     බණ්ඩාරගම

දුරකථන :

0382292306

විද්‍යුත් තැපැල

වැදගත් සබැදියන්
ප්‍රාදේශීයලේකම් කාර්යාලය

මුල් පිටුව

ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව - බස්නාහිර පළාත