දිස්ත්‍රික් ආයුර්වේද රෝහල _ලුනාව ,මොරටුව.
කතිකාචාර්ය වෛද්‍ය
A.M.S.P කුරේ විද්‍යාසේකර මහාතා ආයුර්වේද අංශයෙනුත්,එවකට අමාත්‍ය වරුන්වූ T.B තෙන්නකෝන්,පීටර් කෙනමන් හා සෞඛ්‍ය ඇමති W.P.G ආරියදාස මහාතාගේ සභාපතිත්වයෙන් යුතු කමිටුවක් 1974 දී පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයෙහි රැස්වී බටහිර රෝහල් වලට තවත් ජනතාව රැස්කිරීමට එම රෝහල් වහල යට ආයුර්වේද බෙහෙත්ශාලා ඇතිකිරීමට තීරණය කරන ලදී.
වෛද්‍ය කුරේ මහාතාගේ ගම් ප්‍රදේශයේ එම කාර්‍යය සඵල කර ගැනීමට එවකට මොරටුව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමලසිරි ද මැල් මහාතා උනන්දු කර , ලංකාවේ ප්‍රථම ආයුර්වේද හා බටහිර රෝහල් සහසම්බන්ධය උදාවී 1976 ජනවාරි 20 දින එවකට සෞඛ්‍ය හා ධීවර ඇමති රොජර් රාජපක්ෂ මහාතා විසින් විවෘත කරන ලදී. එහි පළමු කාර්‍යය භාර වෛද්‍ය නිලධාරි ලෙස වෛද්‍ය පියදාස මහතා පත්විය.ඔහුගෙන් පසු වෛද්‍ය
K G. චන්ද්‍රසේන මහාතා පත්විය. ඊට පසුව පැමිණි වෛද්‍ය සමන් විජේසේකර මහත්මිය දීර්ඝ කාලයක් සේවය කරන ලදී.
1999 ජනවාරි සිට 1999 අගෝස්තු දක්වා කෙටි කාලයක් වෛද්‍ය අශෝකා ගුණතිලක මහත්මිය කාර්‍යය භාර වෛද්‍ය නිලධාරිනිය ලෙස සේවය කරන ලදී .
වෛද්‍ය වසන්තා වීරපාන මිය 1999 අගෝස්තු 02 සිට 2000 පෙබරවාරි 10 දක්වා ප්‍රධාන වෛද්‍ය වරිය ලෙස කටයුතු කරන ලදී .
වෛද්‍ය ප්‍රියංගනී භද්‍රානි ලියනගේ මිය 2000 පෙබරවාරි 10 සිට 2013 මැයි වනතෙක් දීර්ඝ කාලයක් කාර්‍යය භාර වෛද්‍ය නිළධාරිනි ලෙස සේවය කරන ලදී.
එම කාල සීමවේදී වාට්ටු , ෆාමසිය ආරම්භවී රෝහලක් බවට උසස්විය.
තවද නව තෙමහල් ගොඩනැගිල්ලක් ද ඇතුලත් විය.එය 2011 ඔක් 18 වන දින විවෘත විය.
2013 අප්‍රියෙල් වල බොරැල්ල ආයුර්වේද ශික්ෂණ රොහලේ ප්‍රධාන වෛද්‍ය නිලධාරී හා පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රධාන වෛද්‍ය නිලධාරි ලෙස සේවය කරනලද වෛද්‍ය ටී.ජගත් ශාන්ත ද සිල්වා මහාතා ස්ථාන මාරුවක් ලබා මෙම රෝහලට පත්විය.වෛද්‍ය ප්‍රියංගනී මහත්මියගේ ඉල්ලීම පරිදි 2013 මැයි මස කාර්‍යය භාර වෛද්‍ය නිලධාරි ලෙස පත්විය .පසුව 2014 දී කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ දිසා රෝහල බවට උසස්වීමෙන් පසු මෙහි ප්‍රථම වෛද්‍ය අධිකාරි බවට පත්විය .
වෛද්‍ය කාර්‍යය මණ්ඩලය 11ක්වී රෝහල් කාර්‍යය මණ්ඩලය 30ක් විය.
රොහලේ විවිධ අංශවල ප්‍රගතියක් ඇතිකරමින් ප්‍රදේශයේ ඉමහත් ප්‍රසාදයට පත්වෙමින් සේවයක් ඉටු කරයි.
2014 දී ප්‍රථම වරට
KOMSTA ජාත්‍යන්තර කොරියානු විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් සහභාගීවූ ජංගම සායනයක් KOICA ආයතනය සමග සංවිධානය කිරීමෙන්
රෝහලට කීර්තියක් අත්කර දෙන ලදී.
කොරියන් කටු චිකිත්සා සායනයක් ස්ථාපිත කරන ලදී.
එවකට තිබූ මධුමේහ  සායනයට අමතරව සුව යුවතී සායනය, මහතට බෙහෙතක් සායනය ,සුඛ චර්මී සායනයන්ද ස්ථාපිත කරන ලදී .
සිතියම
තොරතුරු
ලිපිනය :

දිස්ත්‍රික් ආයුර්වේද රෝහල, ඉදිපරපේ
මීරිගම

දුරකථන :

0112647031


විද්‍යුත් තැපැල
වැදගත් සබැදියන්
මොරටුව ආයුර්වේද ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය ඒකකය
මොරටුව ප්‍රාදේශීයලේකම් කාර්යාලය

මුල් පිටුව

ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව - බස්නාහිර පළාත

දිස්ත්‍රික් ආයුර්වේද රෝහල - ලුනාව - මොරටුව.