ආයුර්වේද රෝහළ : කඳුබොඩ ආයුර්වේද රෝහළ : කඳුබොඩ
ආයුර්වේද රෝහළ : කඳුබොඩ
සිතියම
තොරතුරු
ලිපිනය :

ආයුර්වේද රෝහළ - කදුබොඩ - දෙල්ගොඩ

දුරකථන :

0112403665


විද්‍යුත් තැපැල

වැදගත් සබැදියන්
ආයුර්වේද ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය ඒකකය
ප්‍රාදේශීයලේකම් කාර්යාලය
රෝහලෙහි ඉතිහාසය

දෙල්ගොඩ නගරයට ආසන්නව කඳු බොඩ නැගෙනහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසම තුළ ඉතා නිසසල පරිසරයක කදුබොඩ ආයුර්වේද රෝහල පිහිටා ඇත.
1930 දශකයේ දී දොන් කර්තේලිස් පාඨශාලාචාර්ය තුමාගේ අදහසකට අනුව එතුමාට අයත්ව තිබූ අක්කර භාගයක පමණ භූමිභාගයක පාසලක් ඇරඹීමේ අරමුණින් රජයට පරිත්‍යාග කරන ලදී.

අසූව දශකයේ අග භාගයේදී මෙම පාසල ආයුර්වේද රෝහලක් බවට පත්විය. සුරනිමල රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ මෙහෙයවීමෙන් ිමධ්‍යගත අරමුදල් යොදවා පැරණි පාසල් ගොඩනැගිලි නවීකරණය කිරීමෙන් පසුරනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ ආරාධනාවෙන් 1988.0403 දින විජමු ලොකුබණ්ඩාර මැතිතුමාගේ සහභාගිත්වයෙන් කඳුබොඩ ආයුර්වේද රෝහල් බාහිර රෝගී අංශය විවෘත විය.

වෛද්‍ය නිලධාරී වීරක්කොඩි මහතා ප්‍රථම කාර්යභාර වෛද්‍ය නිලධාරීතුමා වූ අතර සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලය පස් දෙනෙකුගෙන් යුක්ත විය .

1988 1990 කේ මල් හින්න මහත්මිය රෝහලේ කාර්යභාර වෛද්‍ය නිලධාරී ලෙස කටයුතු කරන ලදී. 1993 වර්ෂයේ රාජකාරි කටයුතු භාරගත් ශිරන්ති ලියනගේ මහත්මිය විසින් මෙම කටයුතු තවදුරටත් ඉදිරියට පවත්වාගෙන ගොස් ඇත.

ඉන්පසු වෛද්‍ය නිලධාරි ජේ. ඒ. පී. ජයසූරිය මහත්මිය රෝහලේ රාජකාරි කටයුතු භාර ගන්නා ලදී . මෙම කාලයේදීම මොරිස් රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ මැදිහත්වීමෙන්
ඇඳන් විස්සක් හා වාට්ටු දෙකක් යුක්තව කඳුබොඩ ආයුධ රෝහලේ නේවාසික ප්‍රතිකාර අංශය 1995 2:12 දින විවෘත විය.

ඩී එම් කුසුමාවතී යන අයට අයත් යාබද ඉඩම ඇයගේ කැමැත්ත ඇතිව රෝහල සඳහා රජයට පවරා ගැනීමට මූලික අඩිතාලම දමා ඇත.
අනතුරුව කාර්යභාර වෛද්‍ය නිලධාරි ආර්. ටී. ඩී. රාමනායක මහත්මිය රාජකාරි කටයුතු භාර ගන්නා ලදී. පූජ්‍ය අලුබෝවිල ධම්මරතන තිස්ස හිමියන්ගේ අප්‍රතිහත ධෛර්යය හා කැපවීම විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතු වේ. ප්‍රසන්න රණතුංග මැතිතුමාගේ අමාත්‍යාංශය අරමුදලින් ලක්ෂ 35 ක පමණ මුදලක් යොදවා නව ඖෂධ නිෂ්පාදනාගාර ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලදී. 2006 1023 දින ගුණසිරි ජයනාත් මැතිතුමාගේ ආරාධනාවෙන් රෙජී රණතුංග මැතිතුමාගේ සුරතින් නව ඖෂධ නිෂ්පාදනාගාර ගොඩනැගිල්ල සඳහා මුල් ගල තබන ලදී.

අනතුරුව කාර්යභාර වෛද්‍ය නිලධාරි සමන් නාලක සිරි මහතා රාජකාරි කටයුතු භාර ගන්නා ලදී වර්තමානයේ කාර්යභාර වෛද්‍ය නිලධාරිනි ඩී. අනෝමා චන්ද්‍රිකා පෙරේරා මහත්මිය රාජකාරි කටයුතු කරගෙන යයි.අනතුරුව කාර්යභාර වෛද්‍ය නිලධාරි සමන් නාලක සිරි මහතා රාජකාරි කටයුතු භාර ගන්නා ලදී වර්තමානයේ කාර්යභාර වෛද්‍ය නිලධාරිනි ඩී. අනෝමා චන්ද්‍රිකා පෙරේරා මහත්මිය රාජකාරි කටයුතු කරගෙන යයි.

පවත්වාගෙන යනු ලබන සායන හා සායන පවත්වනු ලබන දිනයන්

 

 

 

 

රෝහලේ විශේෂ වෛද් සේවා

 

කාර්ය මණ්ඩලය සම්බන්ධ විස්තර

 කාර්යභාර වෛද්‍ය නිලධාරී

01

වෛද්‍ය නිලධාරී

06

 සංවර්ධන නිලධාරී

02

 භෛසජ්ජක

01

 උපස්ථායක

03

 උපස්ථායිකා

03

 ඖෂධ සංයෝජක

01

 වාට්ටු ලිපිකරු

01

 ආයුර්වේද සේවා සහයක

07

ආයුර්වේද සේවා සහායිකා

01

මුල් පිටුව

ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව - බස්නාහිර පළාත